Gói thầu: Trang trí đường hoa Xuân Canh Tý năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103576-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH
Tên gói thầu Trang trí đường hoa Xuân Canh Tý năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200103571
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên bổ sung ngoài dự toán năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sự nghiệp văn hóa)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 07:21:00 đến ngày 2020-01-13 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,986,100,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 TIỂU CẢNH A1: CỔNG CHÍNH DƯỚNG HOA BÊN TRÁI. Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
2 TIỂU CẢNH A2: CỔNG CHÍNH DƯỚNG HOA BÊN PHẢI Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
3 TIỂU CẢNH C1: TÔI YÊU BÌNH DƯƠNG Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
4 TIỂU CẢNH C2: HƯƠNG VỊ NGÀY TẾT Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
5 TIỂU CẢNH C3: HẠNH PHÚC NGÀY XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
6 TIỂU CẢNH C4: SẮC MÀU NGÀY XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
7 TIỂU CẢNH B1: HỘI NHẬP QUỐC TẾ Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
8 TIỂU CẢNH B2: VINH QUANG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
9 TIỂU CẢNH B3: CÁNH CỔNG KIẾN THỨC BƯỚC VÀO TƯƠNG LAI Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
10 TIỂU CẢNH B4: THÀNH PHỐ THÔNG MINH. Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
11 TIỂU CẢNH B5 : TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
12 TIỂU CẢNH F 1: SẮC MÀU BIỂN ĐẢO Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
13 TIỂU CẢNH F2: NHÀ GIÀN DK1 VIỆT NAM Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
14 TIỂU CẢNH E1: RỰC RỞ MÙA XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
15 TIỂU CẢNH E2: LỘC NGÀY XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
16 TIỂU CẢNH E3: HOA NẮNG Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
17 TIỂU CẢNH E4: TẾT QUÊ HƯƠNG Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
18 TIỂU CẢNH D1: NẮNG XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
19 TIỂU CẢNH D2: SẮC THẮM NGÀY XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
20 TIỂU CẢNH D3: NỤ TẦM XUÂN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
21 PANO TUYÊN TRUYỀN TRỰC QUAN, KHU VỰC SÂN KHẤU KHAI MẠC ĐƯỜNG HOA Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
22 CHI PHÍ KHÁC Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->