Gói thầu: Duy trì cây xanh phường Phước Nguyên (Gói 05)

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107133-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Tên gói thầu Duy trì cây xanh phường Phước Nguyên (Gói 05)
Số hiệu KHLCNT 20191256129
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 09:38:00 đến ngày 2020-01-14 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,174,802,771 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 32,000,000 VNĐ ((Ba mươi hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Tưới nước bằng giếng 240 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 32.458,08
2 Phát thảm cỏ bằng máy 12 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 1.550,9
3 Bón phân thảm cỏ 02 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 258,48
4 Làm cỏ tạp 12 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 1.550,9
5 Duy trì bồn cảnh, lá màu: (tính 01 năm) Theo chương V của E-HSDT 100 m2/năm 6
6 Duy trì cây mới trồng Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 147
7 Duy trì cây loại 1 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 41,75
8 Duy trì cây loại 2 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 7,92
9 Duy trì cây loại 3 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 0,58
10 Duy trì cây kiểng Theo chương V của E-HSDT 100 Cây/năm 0,67
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->