Gói thầu: Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình gói thầu số 01

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100361-01
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang
Tên gói thầu Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình gói thầu số 01
Số hiệu KHLCNT 20190822141
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn ngân sách tỉnh (từ nguồn tăng số thu tiền sử dụng đất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 50 tỷ đồng, còn lại bố trí giai đoạn 2021 - 2025)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 500 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 09:30:00 đến ngày 2020-01-13 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,658,736,986 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 24,000,000 VNĐ ((Hai mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo hiểm thi công toàn bộ công trình Bảo hiểm công trình gói thầu số 01, gồm: + Bảo hiểm công trình giao thong; + Bảo hiểm công trình hạ tầng kỹ thuật; + Bảo hiểm công trình cung cấp, lắp đặt thiết bị, tram biến áp. Trọn gói 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->