Gói thầu: Dịch vụ công ích năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107852-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du
Tên gói thầu Dịch vụ công ích năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200101638
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 345 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:35:00 đến ngày 2020-01-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,289,245,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 90,000,000 VNĐ ((Chín mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chi phí công tác vận chuyển rác thải từ điểm tập kết đến lò đốt rác tại công ty TNHH môi trường Tân Trường Lộc, loại xe ép rác 4 tấn cự lý +Từ điểm tập kết Thị trấn Lim, xã Phú lâm, Xã Hoàn Sơn, xã Liên Bão, Xã Nội Duệ, Xã Hiên Vân đến lò đốt rác tại Công ty TNHH môi trường Tân Trường Lộc. Tấn 14.727,09
2 Chi phí công tác vận chuyển rác thải từ điểm tập kết đến lò đốt rác tại công ty TNHH môi trường Tân Trường Lộc, loại xe ép rác 4 tấn cự lý >5km +Từ điểm tập kết xã Tri Phương, Xã Đại Đồng, Xã Minh Đạo, Xã Việt Đoàn, xã lạc Vệ, Xã Cảnh Hưng, Xã Phật Tích, Xã Tân Chi đến lò đốt rác tại Công ty TNHH môi trường Tân Trường Lộc. Tấn 2.897,85
3 Chi cho công tác xử lý rác thải tại hệ thống lò đốt rác RIS- 1500 tại công ty TNHH môi trường Tân Trường Lộc + Tại hệ thống lò đốt rác RIS-1500 tại Công ty TNHH môi trường Tân trường Lộc Tấn 11.370,93
4 Chi phí công tác xử lý rác thải +Tại bãi thu gom rác thải trên toàn huyện Tiên Du (48 bãi). Tấn 3.411
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->