Gói thầu: Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117688-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tên gói thầu Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin
Số hiệu KHLCNT 20191277174
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn kinh phí đã được bố trí dự toán chi ngân sách năm 2019
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 01 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:09:00 đến ngày 2020-01-13 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 308,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Đánh giá an toàn thông tin của hệ thống thông tin, cung cấp báo cáo về an toàn thông tin: 1.1 Tấn công backbox (01 hệ thống) 1.2 Tấn công whitebox (01 hệ thống) 1.3 Kiểm tra và báo cáo an toàn thông tin (01 hệ thống) 1.4 Cấu cấu hình chỉnh sửa các lỗi cấu hình thiết bị mạng và thiết bị an toàn thông tin (20 thiết bị) 1.5 Đào tạo, tập huấn an toàn thông tin (01 lần) *Giải pháp và phương pháp luận: Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công việc. Các hạng mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án. *Kế hoạch triển khai: Nhà thầu phải có kế hoạch triển khai, trong nội dung kế hoạch phải có sơ đồ chi tiết hệ thống hiện có của Sở và hệ thống do nhà thầu xây dựng để chứng minh sự tương thích và không gây ảnh hưởng đến hệ thống của Sở đang hoạt động. *Nhân sự thực hiện: Có tối thiểu 03 nhân sự tham gia gói thầu tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và có một trong các chứng chỉ như: CEH, ECSA, CISSP (Các chứng chỉ phải còn thời hạn và được kiểm tra bằng việc check online hoặc công chứng) Hệ thống 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->