Gói thầu: Cung cấp dịch vụ trang điểm, làm tóc cho các MC, khách mời trong chương trình do Ban sản xuất các chương trình Thể thao thực hiện năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117692-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban sản xuất các chương trình Thể thao
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ trang điểm, làm tóc cho các MC, khách mời trong chương trình do Ban sản xuất các chương trình Thể thao thực hiện năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200115260
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn chi nghiệp vụ chuyên môn của Ban sản xuất các chương trình thể thao Đài THVN
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 16:15:00 đến ngày 2020-01-15 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,299,900,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Trang điểm ngày thường Trang điểm cho các MC và khách mời người 8.426
2 Trang điểm ngày lễ Trang điểm cho các MC và khách mời người 80
3 Làm tóc ngày thường Trang điểm cho MC và khách mời người 8.426
4 Làm tóc ngày lễ Trang điểm cho MC và khách mời người 80
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->