Gói thầu: Mua bảo hiểm xe cơ giới tháng 01 năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111976-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang
Tên gói thầu Mua bảo hiểm xe cơ giới tháng 01 năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200111369
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Kinh phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN và khen thưởng phúc lợi năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 09:50:00 đến ngày 2020-01-15 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 45,900,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 600,000 VNĐ ((Sáu trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo hiểm xe ô tô 23A-00390 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và bảo hiểm vật chất của xe ô tô 7 chỗ 23A-00390 do BHXH huyện Quản Bạ quản lý, sử dụng có giá trị xe là: 900.000.000 đồng gói 1
2 Bảo hiểm xe ô tô 23A-00407 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và bảo hiểm vật chất của xe ô tô 7 chỗ 23A-00407 do BHXH huyện Xín Mần quản lý, sử dụng có giá trị xe là: 900.000.000 đồng gói 1
3 Bảo hiểm xe ô tô 23A-00417 Bảo hiểm trách nhiệm dân sự; bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe và bảo hiểm vật chất của xe ô tô 7 chỗ 23A-00417 do BHXH huyện Quang Bình quản lý, sử dụng có giá trị xe là: 900.000.000 đồng gói 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->