Gói thầu: Sửa chữa lớn xe MISUBISHI 14LA - 0020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115952-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ninh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn xe MISUBISHI 14LA - 0020
Số hiệu KHLCNT 20191269480
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn sửa chữa lớn năm 2020 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 08:33:00 đến ngày 2020-01-13 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 332,879,503 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Mặt máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
2 Piston Cos 0 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
3 Ắc piston vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
4 Cò supap vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 8
5 Súp páp hut xả vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 8
6 Bạc bien vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
7 Bạc bielle vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
8 Xéc măng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
9 Bơm dầu nhờn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
10 Gioăng phớt động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
11 Bơm nước làm mát động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
12 Lọc nhiên liệu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
13 Lọc nhớt động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
14 Bơm tay nhiên liệu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
15 Lọc gió vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
16 Bu ly lai cánh quat vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 3
17 Kim phun vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
18 Ty ô nhiên liệu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
19 Dây đai quạt gió động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
20 Két nước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
21 Cút nước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
22 Dây curoa máy phát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Sợi 1
23 Bộ ruột bơm cao áp vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
24 Bơm nhớt động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
25 Bi tê vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 1
26 Lá côn ngâm dầu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
27 Bàn ép vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
28 Tổng côn trên vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
29 Tổng côn dưới vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
30 Ty ô côn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
31 Lốp trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
32 Rô tuyn ba ngang trái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 1
33 Rô tuyn ba ngang phải vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
34 Thước lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
35 Bi tỳ trục lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
36 Trục lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
37 Tổng phanh trên vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
38 Má phanh trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
39 Guốc phanh sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
40 Xy lanh phanh trước trái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
41 Xy lanh phanh sau trái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
42 Xy lanh phanh trước phải vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
43 Xy lanh phanh sau phải vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
44 Bố phanh tay vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
45 Phớt may ơ trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
46 Bi moay ơ trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 4
47 Phớt trong moay ơ sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
48 Phớt ngoài moay ơ sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
49 Bi moay ơ sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
50 Cây láp cầu sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
51 Bộ vi sai cầu sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
52 Bi chữ thập các đăng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 3
53 Bi đầu quả dứa vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
54 Bi đuôi quả dứa vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
55 Phớt cầu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
56 Bi máy phát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
57 Chổi than máy phát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
58 Bi đề vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
59 Chổi than đề vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
60 Còi điện vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
61 Tôn 1,2 ly tráng kẽm vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 15
62 Tôn 1,5 ly đen vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 50
63 Ô xy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 5
64 Khí C2H2 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 10
65 Que hàn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 20
66 Sơn chống gỉ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 5
67 Bả keo vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 9
68 Sơn lót vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 5
69 Sơn đen vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 4
70 Sơn P420 - 938 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 3
71 Sơn P420 - 942 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 3
72 Sơn P210 - 926 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 3
73 Sơn P190 - 625 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
74 Sơn P425 - 986 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
75 Sơn P192 - 528 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
76 Sơn P192 - 5600 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 2
77 Sơn P425 - 948 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
78 Sơn P425 - 990 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
79 Sơn P192 - 500 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
80 Dầu bóng 2K vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 4
81 Sơn đen gần xe vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 8
82 Giấy giáp Nhật Bản vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m2 2
83 Giấy ráp đánh máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m2 1
84 Băng keo vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cuộn 4
85 Chổi sắt vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 15
86 Si đánh bóng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 2
87 Bu tin pha sơn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 10
88 Giẻ lau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 5
89 Dầu rửa máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 20
90 Dầu nổ rà + chạy thử vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 40
91 Keo dán gioăng máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 4
92 Keo dán vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 4
93 Dầu máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 10
94 Dầu hộp số vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 15
95 Dầu cầu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 15
96 Dầu thủy lực vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 20
97 Nước làm mát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 8
98 Dầu phanh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 2
99 Dầu côn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 1
100 Mỡ gầm vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 6
101 Vật tư phụ đá cắt, mũi khoan.... vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
102 Công khảo sát nhận xe vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 2/7-Nhóm 2 1
103 Công vệ sinh toàn bộ xe đưa vào vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 2/7-Nhóm 2 2
104 vị trí kê chèn. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 3/7-Nhóm 2 20
105 Công tháo giải thể toàn bộ chi tiết, cụm chi tiết. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 20
106 Công thợ máy bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, cân chỉnh bơm cao áp, kim phun. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 8
107 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống ly hợp và hộp số, căn chỉnh gioăng keo. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 8
108 Công thợ bảo dưỡng hệ thống phanh, moay ơ, láng đĩa phanh. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 9
109 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực chính, cầu chủ động. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 12
110 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống giảm chấn gầm, hệ thống lái, hệ thống treo. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 12
111 công thợ điện bảo dưỡng hệ thống điện vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 2/7-Nhóm 2 2
112 Công thợ tháo, bảo quản toàn bộ đệm ghế. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 1 25
113 Công gò, hàn, cắt vá thế chỗ mục mọt vỏ xe, làm thùng xe. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 20
114 Công thợ cạo sơn, đánh rỉ bóng bề mặt, sơn lót chống rỉ 2 lần, bả phẳng bề mặt, sơn lót 3 lần, sơn mầu, phủ bóng . vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 3/7-Nhóm 2 5
115 Công vệ sinh nội thất, đánh bóng toàn bộ xe. vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng 5/7-Nhóm 2 5
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->