Gói thầu: Trồng rừng

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119829-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TOÀN THÀNH
Tên gói thầu Trồng rừng
Số hiệu KHLCNT 20200119802
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:34:00 đến ngày 2020-01-17 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,233,182,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,500,000 VNĐ ((Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Xử lý thực bì Yêu cầu kỹ thuật m2/công 8.333
2 Đào hố Yêu cầu kỹ thuật hố/công 1.333
3 Lấp hố Yêu cầu kỹ thuật hố/công 1.333
4 Cuốc, xới cục bộ quanh hố 0,8-1m2 Yêu cầu kỹ thuật m2/công 1.333
5 Vận chuyển, bón phân Yêu cầu kỹ thuật cây/công 1.333
6 Vận chuyển và trồng cây Yêu cầu kỹ thuật cây/công 1.466
7 Vận chuyển cây con Yêu cầu kỹ thuật tấn/km 4.765
8 Vận chuyển phân bón Yêu cầu kỹ thuật tấn/km 667
9 Phun thuốc bảo vệ thực vật Yêu cầu kỹ thuật ha 1
10 Bảo vệ rừng sau khi trồng Yêu cầu kỹ thuật ha 1
11 Cây giống (kể cả trồng dặm 10%) Yêu cầu kỹ thuật cây 1.446
12 Sao đen Yêu cầu kỹ thuật cây 733
13 Lim xanh Yêu cầu kỹ thuật cây 733
14 Phân bón (NPK) (0,1kg/hố) Yêu cầu kỹ thuật kg 133
15 Thuốc bảo vệ thực vật Yêu cầu kỹ thuật ha 1
16 Chi phí chung Yêu cầu kỹ thuật % 5
17 Thu nhập chịu thuế tính trước Yêu cầu kỹ thuật % 5,5
18 Thuế GTGT Yêu cầu kỹ thuật % 0
19 Dự phòng Yêu cầu kỹ thuật % 10
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->