Gói thầu: Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2020 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110744-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Tên gói thầu Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2020 tại Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ
Số hiệu KHLCNT 20200110695
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu khám bệnh và nguồn hợp pháp khác của Đơn vị
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:30:00 đến ngày 2020-01-16 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,512,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Cung ứng dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2020 tại Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ Chi tiết nêu tại Mục 2, Chương V của E-HSMT Tháng 12
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->