Gói thầu: Gói thầu 2: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1 500

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114294-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu 2: Đo vẽ bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1 500
Số hiệu KHLCNT 20190918711
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 13:58:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 47,669,510 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 710,000 VNĐ ((Bảy trăm mười nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (phần đường dây) Mô tả kỹ thuật theo chương V E-HSMT ha 3,6
2 Số hóa bản đồ địa hình, số hóa bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (phần đường dây) Mô tả kỹ thuật theo chương V E-HSMT ha 3,6
3 Công tác đo lưới khống chế mặt bằng, đường truyền cấp II (phần đường dây) Mô tả kỹ thuật theo chương V E-HSMT điểm 2
4 Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn; bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (phần trạm biến áp) Mô tả kỹ thuật theo chương V E-HSMT ha 0,9
5 Số hóa bản đồ địa hình, số hóa bản đồ tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m (phần trạm biến áp) Mô tả kỹ thuật theo chương V E-HSMT ha 0,9
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->