Gói thầu: Gói thầu 1: Sửa chữa, bó gọn cáp

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116988-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng
Tên gói thầu Gói thầu 1: Sửa chữa, bó gọn cáp
Số hiệu KHLCNT 20191250211
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí bó cáp viễn thông
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:18:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 671,034,485 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Giá treo cáp E (6,58kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 50 Kèm bulong (Mạ)
2 Giá treo cáp J ( C ) (2,27kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 135 Kèm bulong (Mạ)
3 Đai bó cáp Ø150 (0,50kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 2.094 Kèm BL+PK(Mạ)
4 Colier Ø240 (0,82kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 270 Kèm bulong (Mạ)
5 Colier Ø400 (1,28kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 58 Kèm bulong (Mạ)
6 Kẹp cáp thép 3 bulong (0,57kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 414 Kèm bulong (Mạ)
7 Cáp thép bọc nhựa Ø10 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 6.436
8 Dây thép buộc bọc nhựa 1 ly Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 1.606
9 Bộ gông V300 (2,07kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 139 Kèm bulong (Mạ)
10 Bộ gông V500 (3,52kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 56 Kèm bulong (Mạ)
11 Biển báo cáp quang ĐL Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 25
12 Giá cuốn cáp dự phòng Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 3
13 Măng sông cáp quang ĐL Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 3
14 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 30x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 8,418
15 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 20x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 18,242
16 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 10x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 16,441
17 Tháo dỡ, thanh thải cáp THC RG540 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 14,376
18 Tháo dỡ, thanh thải dây cáp thuê bao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 172,574
19 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 24 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 14,045
20 Tháo dỡ, thanh thải cáp quang treo loại cáp 12 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 13,676
21 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 8 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 13,1
22 Lắp đặt thủ công loại cáp thép bọc nhưa F10 để căng cáp (chiều cao lắp đặt Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 631
23 Lắp đặt, bó gọn loại dây dẫn điện sau công tơ. Loại cáp điện treo bọc PVC tiết diện 2x4. Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 993,3
24 Căng chỉnh, bó gọn cáp hiệu chỉnh hoàn thiện gọn gàng ( Số cáp trong bó Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật km cáp 6,31
25 Lắp đặt, chỉnh lại hộp công tơ vào cột điện Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 51
26 Tỉa cây , phát quang trên tuyến Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật điểm 55
27 Lắp đặt phụ kiện treo trên cột điện, giá treo móc treo cáp J,E; khuyên treo cáp D150, giá dự phòng; chiều cao lắp đặt h Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 3.219
28 Tháo dỡ cáp viễn thông điện lực (12 sợi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 0
29 Luồn cáp viễn thông điện lực (12 sợi) vào khuyên, căng kéo đảm bảo độ cao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 2,154
30 Hàn nối Măng sông Điện lực (12 sơi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật MS 3
31 Bổ sung biển báo cáp quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 25
32 Đo thông tuyến, kết nối đường truyền cáp sợi quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Tuyến 3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->