Gói thầu: Trung tu xe CAT 773E số 15

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116105-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng công ty Khoáng sản TKV
Tên gói thầu Trung tu xe CAT 773E số 15
Số hiệu KHLCNT 20191280326
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất năm 2020 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV.
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:48:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,214,036,154 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Trung tu xe CAT 773E số 15 đảm bảo thông số yêu cầu kỹ thuật Trung tu xe CAT 773E số 15 đảm bảo các thông số theo yêu cầu kỹ thuật; - Cung cấp vật tư, thiết bị: + Cung cấp vật tư, thiết bị theo nội dung hồ sơ chào thầu; + Những vật tư, thiết bị nhập khẩu mới 100% và phải có đủ CO, CQ và đảm bảo đúng quy cách, kích thước lắp đặt theo quy chuẩn của loại thiết bị này máy 1 Dẫn chiếu đến quy định tại Mục 3 Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->