Gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124190-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống xử lý nước thải
Số hiệu KHLCNT 20200112279
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:10:00 đến ngày 2020-01-18 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,419,235,990 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 18,000,000 VNĐ ((Mười tám triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Nhân công vận hành hàng ngày - Trình độ: Cử nhân và kỹ sư công nghệ môi trường - Số lượng: 04 người (01 quản lý chung và 03 công nhân) - Vận hành thường xuyên và thường trực xử lý sự cố hoặc các vấn đề liên quan đến hệ thống 24/24. người 4
2 Nhân công ngâm và rửa màng offline Định kỳ 6 tháng rửa màng Offline 1 lần; - Mỗi lần thực hiện 03 ngày liên tiếp; - Mỗi ngày có 8 người thực hiện; Lần/năm 2
3 Chi phí hóa chất Javen 10 % ngâm và rửa màng định kỳ Rửa màng MBR online và Offline theo quy trình của nhà cung cấp; Loại hóa chất: Dung dịch Javen 10%; lít 250
4 Chi phí cung cấp Phèn PAC Tăng cường xử lý PhotphoTăng cường khả năng bắt bông của bùn hoạt tính Dạng bột mịn kg 90 Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc hoặc tương đương
5 Hóa chất Metanol dạng dung dịch Dạng lỏng Bổ sung và cân bằng dinh dưỡng trong nước thải, bổ sung theo tỷ lệ BOD:N:P=100:5:1 lít 250
6 Bổ sung vi sinh vật định kỳ Bổ sung vi sinh vật chuyên dụng định kỳ - Tên sản phẩm: Chế phẩm sinh học BIO-SYSTEMS - Xuất xứ: Mỹ hoặc tương đương - Dạng: Bột - Sản phẩm vi sinh sử dụng phải có MSDS, CO/CQ, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất. Bổ sung vào bể sinh học giúp tăng cường hiệu quả xử lý, tăng mật độ vi sinh trong hệ thống. Kg/lít 25 Xuất xứ: Mỹ hoặc tương đương
7 Xử lý bùn thải Hút bùn và xử lý lượng bùn dư của hệ thống xử lý nước thải - Hút bằng xe chuyên dụng của đơn vị chuyên nghiệp có chứng nhận năng lực hợp pháp về thu gom và xử lý bùn thải, chất thải nguy hại 13
8 Lấy mẫu định kì Lấy mẫu phân tích định kỳ 1 lần/tháng làm cơ sở báo cáo chất lượng nước đầu ra cho chủ đầu tư; - Phân tích 13 chỉ tiêu cơ bản, được so sánh theo cột B, quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT về nước thải Y tế, bao gồm: pH, BOD5, TSS, COD, Sunfua, amoni, nitrat (tính theo N), Phốt phát (P), Dầu mỡ ĐTV, Tổng Coliforms, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae. - Mẫu gửi phân tích phải còn dấu niêm phong giữa các bên, gửi đơn vị phân tích theo yêu cầu của chủ đầu tư, và cơ quan phân tích có đầy đủ tiêu chuẩn hợp pháp theo quy định của Bộ TNMT. - Kiểm tra và thu mẫu đột xuất để kiểm tra khi Chủ đầu tư có yêu cầu. mẫu 1
9 Bảo trì bơm nước thải Bảo trì định kì ít nhất 1 lần/tháng bao gồm các công việc: - Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm; - Vệ sinh vỏ bơm và cánh quạt; - Kiểm tra các Ron/phớt chống thấm; - Kiểm tra các phao điện/đầu báo mực nước; - Kiểm tra hộp nối điện chống nước; - Kiểm tra khớp nối giữa bơm và đường ống công nghệ; - Kiểm tra dầu làm mát; - Đo dòng điện các bơm; Cái 10
10 Bảo trì bơm hóa chất và máy khuấy hóa chất Bảo trì định kì ít nhất 1 lần/tháng bao gồm các công việc: - Kiểm tra tình trạng hoạt động của bơm hóa chất và máy khuấy hóa chất; - Vệ sinh đầu hút, đầu đẩy của bơm hóa chất; - Kiểm tra các van 1 chiều của bơm; - Kiểm tra lưu lượng của bơm hóa chất; - Kiểm tra đường ống hóa chất; - Đo dòng điện các bơm và máy khuấy cái 4
11 Bảo trì máy thổi khí Bảo trì định kì ít nhất 1 lần/tháng bao gồm các công việc: - Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí; - Kiểm tra mắt nhớt, thực hiện châm nhớt hoặc thay nhớt cho máy khi cần thiết; - Kiểm tra các van 1 chiều của máy thổi khí; - Kiểm tra dây cuaroa, đồng hồ áp; - Vệ sinh bộ lọc khí; - Đo dòng điện cho các máy thổi khí; bộ 4
12 Bảo trì hệ thống điện, phao điều khiển, đường ống công nghệ, hệ van điều khiển Bảo trì định kì ít nhất 1 lần/tháng bao gồm các công việc: - Kiểm tra tình trạng hoạt động của tủ điện điều khiển; - Kiểm tra phao điều khiển; - Kiểm tra vệ sinh hệ thống đường ống công nghệ; - Kiểm tra tình trạng hoạt động của các van điều khiển; hệ 1
13 Tổng hợp số liệu và lập báo cáo Tổng hợp số liệu và lập báo cáo với chủ đầu tư 1 lần/tháng bằng Email và file cứng có xác nhận của đại diện hợp pháp của nhà thầu; Trong trường hợp có các sự cố phát sinh gây ảnh hưởng đến quá trình vận hành hệ thống cũng như chất lượng nước đầu ra, Nhà thầu phải có báo cáo khẩn để Chủ đầu tư xem xét cùng kết hợp giải quyết các sự cố. hệ 1
14 Quản lý, chi phí bảo hiểm, chi phí an toàn…. Quản lý, chi phí bảo hiểm, chi phí an toàn…. hệ 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->