Gói thầu: Trang trí trụ hoa đường phố tại nội ô phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên mừng Xuân Canh Tý 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132268-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH
Tên gói thầu Trang trí trụ hoa đường phố tại nội ô phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên mừng Xuân Canh Tý 2020
Số hiệu KHLCNT 20200132256
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Trong dự toán năm 2020 của Phòng Văn hóa – Thông tin
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 14:05:00 đến ngày 2020-01-21 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 322,200,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,000,000 VNĐ ((Bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Trang trí trụ hoa đường phố tại nội ô phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên mừng Xuân Canh Tý 2020 Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Trụ 18 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->