Gói thầu: Duy trì cây xanh phường Long Toàn, Phước Trung (Gói 09)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103403-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ BÀ RỊA
Tên gói thầu Duy trì cây xanh phường Long Toàn, Phước Trung (Gói 09)
Số hiệu KHLCNT 20191256129
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn sự nghiệp môi trường năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 20:25:00 đến ngày 2020-01-10 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,014,884,359 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Tưới nước bằng giếng 240 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 57.952,8
2 Tưới nước bằng xe 240 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 428,16
3 Phát thảm cỏ bằng máy 12 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 2.528,12
4 Bón phân thảm cỏ 02 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 421,35
5 Làm cỏ tạp 12 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100 m2/lần 2.528,12
6 Xắn cỏ lề 12 lần/năm Theo chương V của E-HSDT 100m/lần 17,4
7 Duy trì bồn cảnh, lá màu: (tính 01 năm) Theo chương V của E-HSDT 100 m2/năm 32,58
8 Duy trì cây loại 1 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 72
9 Duy trì cây loại 2 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 12
10 Duy trì cây loại 3 Theo chương V của E-HSDT Cây/năm 7
11 Duy trì cây kiểng Theo chương V của E-HSDT 100 Cây/năm 2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->