Gói thầu: Thi công cắt thấp, hạ đốn cây xanh dọc theo hành lang lưới điện và Thu gom rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103408-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Gò Vấp
Tên gói thầu Thi công cắt thấp, hạ đốn cây xanh dọc theo hành lang lưới điện và Thu gom rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200103404
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 21:19:00 đến ngày 2020-01-13 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 193,770,500 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,000,000 VNĐ ((Hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công trình 1 Thi công cắt thấp cây xanh loại 2 dọc theo hành lang lưới điện do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2020- (Thi công cắt thấp cây xanh loại 2 (Cây xanh có chiều cao từ 8m đến 12m, và đường kính thân cây ≤ 50 cm) cây 475  Cây xanh có chiều cao từ 8m đến 12m và đường kính thân cây ≤50cm
2 Công trình 2 Thu gom rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2020 kg 76.800 Thu gom rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2019
3 Công trình 2 Vận chuyển rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2020 kg 76.800 Vận chuyển rác cây xanh sau phát quang do Công ty Điện lực Gò Vấp quản lý trong năm 2019
Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 0%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->