Gói thầu: Trang trí và sửa chữa vòng xoay Gò Đậu phục vụ Xuân Canh Tý năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200103254-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỒNG THUẬN THÀNH
Tên gói thầu Trang trí và sửa chữa vòng xoay Gò Đậu phục vụ Xuân Canh Tý năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191280380
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên bổ sung ngoài dự toán năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sự nghiệp văn hóa)
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 17:11:00 đến ngày 2020-01-10 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,495,300,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 TRANG TRÍ VIỀN LED QUẢ CẦU LOGO 3 MẶT Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Hạng mục 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
2 TRANG TRÍ VIỀN LED THEO BIỂU TƯỢNG CHÍNH Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Cụm 3 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
3 TRANG TRÍ KHUNG LED FULL COLOR UỐN TRÒN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Hạng mục 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
4 TRANG TRÍ KHUNG THÁC HOA VÀ CHẬU GỐM Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Hạng mục 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
5 TRANG TRÍ ỐP BỤC CHÂN ĐẾ VÒNG XOAY Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
6 TRANG TRÍ HOA TƯƠI Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
7 VẬT TƯ, XE VẬN CHUYỂN THI CÔNG LẮP ĐẶT Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V HT 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
8 THÁO DỠ, DỌN DẸP VỆ SINH, TRANG TRÍ SẮP ĐẶT CHẬU GỐM SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Hạng mục 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
9 TRANG TRÍ VIỀN ĐÈN LED TRÊN KHUNG ĐẾ VÒNG XOAY VÀ KHUNG THÁC HOA Yêu cầu kỹ thuật được quy định tại chương V Hạng mục 1 Nhà thầu phải đính kèm bảng giá chào chi tiết của tất cả hạng mục quy định tại chương V 
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->