Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112046-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 08:45:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh
Tên gói thầu Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200107420
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn SXKD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 11 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 08:34:00 đến ngày 2020-01-17 08:45:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,537,204,214 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 23,000,000 VNĐ ((Hai mươi ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với Nhà máy giai đoạn năm 2020 và các rủi ro đặc biệt - Giá trị tài sản tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với số tiền là 1.524.500.046.962 đồng - Thời gian bảo hiểm: 11 tháng (từ 00h00 ngày 01/2/2020 đến 24h00 ngày 31/12/2020) - Các rủi ro đặc biệt theo Chương V. yêu cầu về kỹ thuật trong E-HSMT. than 11
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->