Gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101252-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm y tế thành phố Móng Cái
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Cung cấp dịch vụ vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2020 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
Số hiệu KHLCNT 20191260564
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:14:00 đến ngày 2020-01-20 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 399,234,600 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 5,000,000 VNĐ ((Năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chất thải y tế lây nhiễm dạng rắn Rắn Kg 10.500
2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn Kg 30
3 Các loại dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác Lỏng Kg 30
4 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn Kg 1,2
5 Các thiết bị, bộ phận của phanh đã qua sử dụng có chứa amiang Rắn Kg 10
6 Dầu thải Lỏng kg 65
7 Hộp mực in thải có các thành phần nguy hại Rắn kg 20
8 Các loại Pin, Acquy khác Rắn kg 10
Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 0%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->