Gói thầu: Gói thầu số 2: Trồng cây xanh

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108990-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 11:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Trồng cây xanh
Số hiệu KHLCNT 20180467019
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn ngân sách
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 11:07:00 đến ngày 2020-01-13 11:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,557,490,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Cắt sửa cây xà cừ, đường kính cây 15-40 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 40
2 Đào gốc cây bóng mát, đường kính cây 15-40 cm Theo chương V - HSMT 1 gốc cây 40
3 Đánh cây bóng mát cây cảnh, Cỡ bầu 40x40cm Theo chương V - HSMT 1 cây 40
4 Đào hố trồng cây, kích thước hố 90x85 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 56
5 Vận chuyển cây vào các hố trồng tại công trình, cỡ bầu 40x40 cm- phạm vi v/c từ >=201m Theo chương V - HSMT 1 cây 56
6 Cho phân vào hố (cây cảnh cây bóng mát), kích thước hố 50x45 cm Theo chương V - HSMT 1 hố 106
7 Trồng cây bóng mát cây cảnh, cỡ bầu 40x50 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 106
8 Duy trì cây bóng mát mới trồng Theo chương V - HSMT 10cây/tháng 127,2
9 Tưới cây cảnh bằng thủ công, bầu >=40x40cm ( cự ly >100m) trong 3 tháng Theo chương V - HSMT 1000 cây/ lần 95,4
10 Mua và vận chuyển Cây Bàng Đài Loan (đường kính 15-17cm, cao 4-6m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 25
11 Mua và vận chuyển Cây Sang (đường kính 15-17cm, cao 4-6m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 4
12 Mua và vận chuyển Cây Ban (đường kính 15-17cm, cao 4-6m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 5
13 Mua và vận chuyển Cây Long não (đường kính 15-17cm, cao 4-6m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 5
14 Mua và vận chuyển Cây Đỗ quyên (cao 0,6-1m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 19
15 Mua và vận chuyển Cây Dâm bụt (cao 0,6-1m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 34
16 Mua và vận chuyển Cây Ngâu (cao 0,6-1m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 16
17 Mua và vận chuyển Cây Giáng hương (đường kính 15-17cm, cao 3-5m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 10
18 Mua và vận chuyển Cây Sấu (đường kính 12-15cm, cao 3-5m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 13
19 Mua và vận chuyển Muồng hoàng yến (đường kính 12-15cm) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 4
20 Mua và vận chuyển Cây ban (đường kính 12-15cm, cao 3-5m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT cây 23
21 Mua và vận chuyển Cây Lá màu đến chân công trình Theo chương V - HSMT m2 18
22 Mua và vận chuyển Khóm mai văn phúc (1 khóm 3 cây, cao 0,6-1m) đến chân công trình Theo chương V - HSMT khóm 10
23 Cây chuỗi ngọc, cẩm tú mai Theo chương V - HSMT md 286,7
24 Mua, vận chuyển cỏ Nhật đến chân công trình Theo chương V - HSMT m2 851
25 Đất màu trồng cây Theo chương V - HSMT m3 337,8675
26 Trồng, chăm sóc cây bóng mát Theo chương V - HSMT cây/lần 101
27 Trồng, chăm sóc cây cảnh Theo chương V - HSMT cây/lần 87
28 Trồng, chăm sóc cỏ Nhật, cây diềm Theo chương V - HSMT m2/tháng 940,675
29 Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm để ở và điều hành thi công Theo chương V - HSMT Khoản 1
30 Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế Theo chương V - HSMT Khoản 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->