Gói thầu: Cung cấp dịch vụ cho thuê: thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200106328-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 08:10:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu ĐOÀN CA MÚA NHẠC HẢI ĐĂNG KHÁNH HOÀ
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ cho thuê: thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống âm thanh ánh sáng
Số hiệu KHLCNT 20200106307
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 17:38:00 đến ngày 2020-01-15 08:10:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 520,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Speaker Line Array TWAudio Vera 36 cái 0,0024
2 Speaker Subwoofer TWAudio BSX21 cái 0,0008
3 Speaker Line Array TWAudio T24N cái 0,0004
4 Speaker Center TWAudio B30 cái 0,0004
5 Speaker Center TWAudio M15 cái 0,0004
6 Speaker Sidefile JBL 825 cái 0,0006
7 Speaker Monitor JBL 815 cái 0,0004
8 Powersoft K3 DSP + ETH bộ 0,001
9 Power Labgruppen 20K44 bộ 0,0004
10 Mixer Yamaha CL5 ( Digital) bộ 0,0001
11 Stagebox Rio32224-D bộ 0,0002
12 Swith Yamaha SWP1-8 bộ 0,0002
13 Laptop Âm thanh, ánh sáng bộ 0,0001
14 Thiết bị tích điện UPS ht 0,0001
15 Wireless Microphone SENHEISER SKM5200 bộ 0,0005
16 Wireless Microphone SENHEISER G3 bộ 0,0005
17 Mic bục phát biểu cổ ngỗng DPA SCDM4098 - BX45 bộ 0,0001
18 Chân microphone Micro cái 0,0004
19 Đèn Par 64 – 1000w Cái 0,01
20 Đèn Par LED 9w*54 bóng 3in1 Cái 0,014
21 Đèn Movinghead Beam FINEART 380w Cái 0,006
22 Đèn Movinghead Spot Beam JOLLY 380W 3IN1 Cái 0,003
23 Đèn Movinghead Wash Led ACME CM600Z Cái 0,0024
24 Đèn Profile Led BTS 400w Cái 0,0012
25 Đèn Blinder 4 bóng * 650w = 2600w Cái 0,0016
26 Đèn Cenon Followspot Phida 2500W Cái 0,0002
27 Máy khói Antari Z3000w + HZ1500+ quạt + dầu khói Cái 0,0006
28 Controller Grand MA Fullsize Bộ 0,0001
29 Nâng tín hiệu MA Node 8 on PC 8 Port Bộ 0,0001
30 Artnet ACME 02in 08uot CA-AN28 Bộ 0,0004
31 Tủ điện 400A/1phase x 3 phases Tủ 0,0001
32 Chi phí nhân viên kỹ thuật lắp đặt vận hành hệ thống Trọn gói Chương trình 0,0001
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->