Gói thầu: Gói thầu số 05: Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107851-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh
Tên gói thầu Gói thầu số 05: Cung cấp dịch vụ bảo trì thang máy cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191265754
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của bệnh viện Sản Nhi
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:58:00 đến ngày 2020-01-14 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 249,600,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,000,000 VNĐ ((Ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 800KG-CO800-90-3/3. tải trọng 800 kg, 03 điểm dừng. hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd. Bảo trì thang máy HT 1 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
2 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 1000KG-SO100-90-3/3. tải trọng 1000kg, 03 điểm dừng. hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd. Bảo trì thang máy HT 1 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
3 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 800KG-CO800-90-5/5. tải trọng 800 kg, 05 điểm dừng. hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd. Bảo trì thang máy HT 2 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
4 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 1000KG-SO100-90-5/5. tải trọng 1000kg, 05 điểm dừng. hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd. Bảo trì thang máy HT 1 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
5 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 800KG-CO800-90-7/7. tải trọng 800 kg, 07 điểm dừng.hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd. Bảo trì thang máy HT 2 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
6 Bảo trì thang máy Mã hiệu: 1000KG-SO100-90-7/7. tải trọng 1000kg, 07 điểm dừng. hãng thang máy Sanyo Yusoki Kogyo Co..,Ltd Bảo trì thang máy HT 1 Đạt yêu cầu theo phụ lục tiêu chuẩn kỹ thuật chương V phần 2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->