Gói thầu: Xây dựng phần mềm

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110193-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Tên gói thầu Xây dựng phần mềm
Số hiệu KHLCNT 20191276987
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách tỉnh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:56:00 đến ngày 2020-01-17 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,452,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Xây dựng phần mềm đăng ký quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh và doanh nghiệp Hệ thống phần mềm gồm ccó 4 modul sau : - Modul quản lý hồ sơ và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Modul đăng ký kinh doanh và quản lý hợp tác xã, hộ kinh doanh. - Modul tra cứu thông tin qua mạng. - Modul thực hiện việc kết nối dữ liệu với cổng đăng ký kinh doanh quốc gia và dữ liệu của cục thuế cung cấp. Hệ thống 1
2 Tạo lập cơ sở dữ liệu Tạo lập cơ sở dữ liệu HKD, HTX Bộ 1
3 Đào tạo chuyển giao công nghệ Tổ chức 3 lớp đào tạo chuyển giao công nghệ Lớp 3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->