Gói thầu: Gói thầu số 6: Trích đo, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112290-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Trích đo, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB
Số hiệu KHLCNT 20191151580
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay TDTM KHCB của EVN–NPC
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 09:05:00 đến ngày 2020-01-14 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 8,143,872 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 120,000 VNĐ ((Một trăm hai mươi nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Trích đo, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB Trích đo, trích lục chỉnh lý bản đồ địa chính để phục vụ công tác thu hồi đất, GPMB Thửa 10
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->