Gói thầu: Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường thủy cho Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế, năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117630-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Quảng Ninh
Tên gói thầu Cung cấp dịch vụ vận chuyển đường thủy cho Trung tâm kiểm dịch Y tế quốc tế, năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191242786
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu sự nghiệp của đơn vị
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:40:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 580,800,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,000,000 VNĐ ((Sáu triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Từ cảng Vinashin tới khu neo Hòn pháo và ngược lại ( 24 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 140 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
2 Từ cảng Vinashin tới khu neo Hòn Miều và ngược lại ( 30 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 60 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
3 Từ cảng Vinashin tới khu neo Hạ Long và ngược lại (04 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 5 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
4 Từ cảng Vinashin tới cảng Cái Lân và ngược lại ( 06 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 5 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
5 Từ cảng Vinashin tới Nhà máy xi măng Thăng Long và ngược lại (10 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 5 thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
6 Từ cảng Vinashin tới Nhà máy xi măng Hạ Long và ngược lại (12 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 5 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
7 Từ cảng Vinashin tới cảng xăng dầu B12 và ngược lại ( 04 hải lý ) Tại thành phố Hạ Long (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 55 mã lực) chuyến 5 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
8 Xuất phát từ Vũng Đục tới khu neo Hòn Nét và ngược lại ( 20 hải lý ) Tại thành phố Cẩm Phả (loại tầu thuỷ vỏ gỗ, công suất 44 mã lực) chuyến 380 Thời gian chờ lấy mẫu: 1 giờ
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->