Gói thầu: Phân loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107784-00
Thời điểm đóng mở thầu 07/02/2020 07:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trường Quân sự, Quân đoàn 3
Tên gói thầu Phân loại
Số hiệu KHLCNT 20191262719
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn NSQP
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 360 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 15:05:00 đến ngày 2020-02-07 07:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 33,355,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 500,000 VNĐ ((Năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bảo hiểm công trình Bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng công trình thuộc Dự án Trường quân sự/ Quân đoàn 3 (Giai đoạn 2) - Đ t 2. Bao g m: Bảo hiểm tổn thất vật chất bất ngờ mà không lường trước đư c; bảo hiểm cho các trách nhiệm pháp lý của người đư c bảo hiểm nảy sinh đối với tính mạng, thương tật thân thể hay thiệt hại tài sản của bên thứ ba phát sinh trong quá trình thi công công trình Công trình 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->