Gói thầu: Sửa chữa lớn xe TOYOTA HIACE 14B - 01262

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115899-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ninh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn xe TOYOTA HIACE 14B - 01262
Số hiệu KHLCNT 20191269462
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn sửa chữa lớn năm 2020 - Tổng công ty zđiện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 08:26:00 đến ngày 2020-01-13 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 343,589,136 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Xéc măng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
2 Pít tông vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 4
3 Xi lanh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 4
4 Bạc biên vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
5 Bạc balie vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
6 Gioăng phớt động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
7 Xích cam vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
8 Tỳ cong vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
9 Tỳ thẳng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
10 Tăng cam vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cụm 1
11 Dây curoa tổng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Sợi 1
12 Cụm tăng dây curoa tổng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cụm 1
13 Lọc dầu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
14 Két nước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
15 Lọc gió động cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
16 Sup pap hút xả vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 8
17 Kim phun vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
18 Lọc xăng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
19 Cút nước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
20 Bơm nước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cụm 1
21 Chân máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
22 Chân hộp số vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
23 Bugi vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
24 Pít tông vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 4
25 Bi đuôi trục cơ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 1
26 Lá côn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
27 Bi tê vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 1
28 Bàn ép vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
29 Tổng côn trên vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
30 Bơm côn dưới vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
31 Ty ô côn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
32 Phớt đuôi hộp số vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
33 Phớt đầu hộp số vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
34 Cao su cân bằng trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cục 2
35 Rô tuyn cân bằng trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
36 Càng A trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
37 khớp chữ thập lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
38 Rô tuyn đứng dưới vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
39 Rô tuyn lái trong vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
40 Rô tuyn lái ngoài vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
41 bạc thước lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
42 Gioăng phớt thước lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
43 Giảm sóc trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
44 Cao su tăm pông giảm sóc trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cục 2
45 Phớt cầu sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
46 Dầu cầu sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
47 Cao su chông sô càng trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
48 Bu lông tăng chỉnh thanh soắn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
49 Nhíp sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
50 Cao su tăm pông giảm sóc sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
51 Cúp ben chụp bụi phanh trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
52 Má phanh trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
53 Má phanh sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
54 Ty ô phanh trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng sợi 1
55 xi lanh phanh sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
56 Cúp ben tổng phanh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
57 Dây phanh tay ( đoạn trước) vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Sợi 1
58 Dầu phanh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 1
59 Dây phanh tay ( đoạn sau) vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Sợi 2
60 Bi moay ơ trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
61 Bi moay ơ sau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cụm 2
62 Phớt láp trước trái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
63 Phớt láp trước phải vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
64 Bi đề vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
65 Chổi than đề vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
66 Bánh răng đề vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
67 Bi máy phát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
68 Chổi than máy phát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
69 Buzi bạch kim vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
70 Mô bin vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
71 Còi điện vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Đôi 1
72 Chổi gạt mưa vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
73 Phin lọc ga vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
74 Van tiết lưu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
75 Dàn lạnh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
76 Tôn 1,2 ly tráng kẽm vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 60
77 Ô xy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 5
78 Khí C2H2 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 10
79 Que hàn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 15
80 Lót sàn xe vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
81 Bọc đệm ghế vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
82 Chống nóng ca bô trước vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
83 Vè che mưa cánh cửa vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
84 Sơn chống gỉ vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 6
85 Bả láng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng G 75
86 Sơn lót vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng G 225
87 Sơn đen vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 8
88 Sơn P425 - 985 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 15
89 Sơn P420 - 902 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 7
90 Sơn P420 - 982 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 5
91 Sơn P420 - 942 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 5
92 Sơn P420 - 920 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 30
93 Sơn P420 - 938 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 15
94 Sơn P425 - 948 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 30
95 Sơn P425 - 984 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 12
96 Sơn P192 - 528 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 150
97 Sơn P425 - 900 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 60
98 Sơn P425 - 950 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 400
99 Sơn P425 - 922 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 35
100 Sơn P425 - 987 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 35
101 Sơn P190 - 475 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 50
102 Sơn P850 - 1401 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 15
103 Sơn P426 - PP06 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 25
104 Sơn P426 - PP05 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 35
105 Sơn P192 - 5600 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 40
106 Sơn P565 - 888 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng ml 100
107 Dầu bóng 2K vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng G 2.500
108 Đông cứng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng G 18
109 Giấy giáp Nhật Bản vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Tờ 20
110 Giấy ráp đánh máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m2 1
111 Băng keo vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng cuộn 5
112 Giẻ dính vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
113 Khăn lau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 5
114 Chổi sắt vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 15
115 Si đánh bóng vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng hộp 2
116 Bu tin pha sơn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 10
117 Xăng A92 vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
118 Dầu máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 6
119 Dầu cầu vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
120 Dầu hộp số vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
121 Dầu lái vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 2
122 Dầu phanh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 2
123 Dầu côn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 1
124 Ga điều hoà vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 3
125 Dầu làm lạnh vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 2
126 Nước làm mát vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 5
127 Xăng nổ rà trơn vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 40
128 Rẻ lau vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 5
129 Dầu rửa Diezel vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 20
130 Keo lắp máy vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 3
131 Công khảo sát nhận xe Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 1
132 Công vệ sinh toàn bộ xe đưa vào vị trí kê chèn. Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 4
133 Công tháo giải thể toàn bộ chi tiết, cụm chi tiết. Nhân công phù hợp với công việc 3/7-Nhóm 2 22
134 Công thợ máy bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, cân chỉnh turbo, kim phun. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 25
135 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống ly hợp, căn chỉnh gioăng keo. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 15
136 Công thợ bảo dưỡng hệ thống phanh, moay ơ, láng đĩa phanh. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 8
137 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực chính, cầu chủ động. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 5
138 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống giảm chấn gầm, hệ thống lái, hệ thống treo. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 15
139 Công thợ điện bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện nổ, bảo dưỡng đề ma zơ, máy phát điện, mô tơ gạt mưa, vệ sinh đánh bóng toàn bộ đèn tín hiệu. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 20
140 Công thợ tháo, bảo quản toàn bộ đệm ghế. Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 5
141 Công gò, hàn, cắt vá thế chỗ mục mọt vỏ xe. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 1 35
142 Công thợ cạo sơn, đánh rỉ bóng bề mặt, sơn lót chống rỉ 2 lần, bả phẳng bề mặt, sơn lót 3 lần, sơn mầu, phủ bóng . Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 25
143 Công vệ sinh nội thất, đánh bóng toàn bộ xe. Nhân công phù hợp với công việc 3/7-Nhóm 2 8
144 Công hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu bàn giao xe. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 6
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->