Gói thầu: Duy trì hệ thống điện chiếu sáng và trả tiền điện năng tiêu thụ

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108962-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 11:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bình Xuyên
Tên gói thầu Duy trì hệ thống điện chiếu sáng và trả tiền điện năng tiêu thụ
Số hiệu KHLCNT 20200107329
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 22:11:00 đến ngày 2020-01-18 11:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,071,609,455 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 60,000,000 VNĐ ((Sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Duy trì choá đèn cao áp, kính đèn cao áp, chiều cao cột 10 ÷ Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 bộ 369
2 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công (Đèn tín hiệu giao thông 1 tuần duy trì 3 lần) Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 trạm/ngày 936
3 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ (Chiều dài tuyến Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 trạm/ngày 624
4 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ (Chiều dài tuyến trạm 500 - Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 trạm/ngày 936
5 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ (Chiều dài tuyến trạm 1000 - Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 trạm/ngày 3.120
6 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ (Chiều dài tuyến trạm 1500 - Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật 1 trạm/ngày 1.872
7 Điện năng tiêu thụ cho các trạm Dẫn chiếu yêu cầu kỹ thuật tại Chương V Yêu cầu kỹ thuật kw 1.577.770
Chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 0%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->