Gói thầu: gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình Đầu tư trồng cây xanh tại các khu tái định cư Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc, Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105786-01
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa
Tên gói thầu gói thầu số 02 Thi công xây dựng công trình Đầu tư trồng cây xanh tại các khu tái định cư Hoằng Đạo, Hoằng Ngọc, Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa
Số hiệu KHLCNT 20191276607
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 05 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 15:15:00 đến ngày 2020-01-17 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 683,977,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo qui định tại Thông tư số 06/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng; Toàn bộ 1
2 Trồng cây xoài đường kính gốc 11 - 15cm, chiều cao trung bình h=3,5-4,5m Theo HSTKBV phê duyệt cây 235
3 Đào hố trồng cây Theo HSTKBV phê duyệt m3 164,505
4 Mua đất màu trồng cây Theo HSTKBV phê duyệt m3 164,5
5 Lấp đất hố trồng cây Theo HSTKBV phê duyệt m3 164,5
6 Duy trì cây bóng mát mới trồng Theo HSTKBV phê duyệt cây/năm 58,75
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->