Gói thầu: Dịch vụ công ích năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107836-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Du
Tên gói thầu Dịch vụ công ích năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200101569
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 345 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:46:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,719,372,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 70,000,000 VNĐ ((Bảy mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Xử lý CTSH tại cac ĐTK và TC trên địa bàn huyện Tiên Du (từ 16/12/2019 đến 31/12/2020);. Xử lý chất thải sinh hoạt tại các điểm tập kết và trung chuyển trên địa bàn huyện Tiên Du Tấn 40.029,0792 +Tại điểm tập kết Xã Phú Lâm, xã hoàn Sơn, Xã Phật Tích, Cảnh Hưng, xã Minh Đạo, xã Tân Chi, xã Lạc vệ, xã Việt Đoàn, xã Hiên Vân, Xã Nội Duệ, xã Đại Đồng
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->