Gói thầu: Gói thầu số 22: Cây xanh

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200118904-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 18:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh
Tên gói thầu Gói thầu số 22: Cây xanh
Số hiệu KHLCNT 20190756122
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn ngân sách
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 18:12:00 đến ngày 2020-01-15 18:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 639,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 9,000,000 VNĐ ((Chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Đào hố trồng cây, kích thước hố 80x75 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 27
2 Đào hố trồng cây, kích thước hố 40x35 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 33
3 Vận chuyển cây vào các hố trồng tại công trình, cỡ bầu 70x70 cm- phạm vi v/c từ 50-100m Theo chương V - HSMT 1 cây 27
4 Vận chuyển cây vào các hố trồng tại công trình, cỡ bầu 30x30 cm- phạm vi v/c từ 50-100m Theo chương V - HSMT 1 cây 33
5 Cho phân vào hố (cây cảnh cây bóng mát), kích thước hố 70x65 cm Theo chương V - HSMT 1 hố 27
6 Cho phân vào hố (cây cảnh cây bóng mát), kích thước hố 30x30 cm Theo chương V - HSMT 1 hố 33
7 Trồng cây bóng mát cây cảnh, cỡ bầu 30x30 cm Theo chương V - HSMT 1 cây 33
8 Mua đất màu trồng cây (đất phù sa tơi xốp) Theo chương V - HSMT m3 295,408
9 Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất cấp II Theo chương V - HSMT m3 295,408
10 Cây Sang, cao 4-6m, đường kính cây 15-20cm; cây có bóng, tán Theo chương V - HSMT cây 10
11 Cây Nhội, cao 4-6m, đường kính cây 15-20cm; cây có bóng, tán Theo chương V - HSMT cây 17
12 Cây chà là, cao 1-1,2m, đường kính cây 7-10cm Theo chương V - HSMT cây 18
13 Cây vạn tuể, cao 0,7-1m, đường kính cây 15-20cm Theo chương V - HSMT cây 6
14 Khóm hoa giấy bụi Theo chương V - HSMT khóm 9
15 Diềm chuỗi ngọc Theo chương V - HSMT md 20
16 Trồng và cung cấp cỏ nhật Theo chương V - HSMT m2 1.398
17 Cọc chống gỗ Theo chương V - HSMT md 378
18 Duy trì cây bóng mát mới trồng Theo chương V - HSMT 10cây/tháng 2,7
19 Tưới cỏ tưới cây hàng rào, tưới cây trồng mảng (tưới máy cự ly Theo chương V - HSMT 100m2/lần 14,04
20 Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công Theo chương V - HSMT toàn bộ 1
21 Chi phí chung cho khối lượng công việc không xác định được từ thiết kế Theo chương V - HSMT toàn bộ 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->