Gói thầu: Sửa chữa lớn xe ISUZU DMAX 14P - 2495

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115989-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 09:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Quảng Ninh
Tên gói thầu Sửa chữa lớn xe ISUZU DMAX 14P - 2495
Số hiệu KHLCNT 20191269365
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Vốn SCL năm 2020 - Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 08:43:00 đến ngày 2020-01-13 09:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 311,169,295 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Piston Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 4
2 Xéc măng Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
3 Xi lanh Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
4 Bạc biên Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
5 Bạc balie Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
6 Bơm nước làm mát động cơ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
7 Cút nước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
8 Súp páp hút xả Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 8
9 Gioăng phớt động cơ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
10 Ly tâm cánh quat Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng cai 1
11 Lọc nhiên liệu Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
12 Lọc nhớt động cơ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
13 Van tuần hoàn khí thải Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
14 Bugi sấy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
15 Lọc gió động cơ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
16 Két nước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
17 Kim phun Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 4
18 Ty ô nước mát vách máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
19 Dây cu roa điều hòa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Sợi 2
20 Chân máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
21 Cụm tăng tổng Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cụm 1
22 Bi trung gian cu roa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 1
23 Chân hộp số Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
24 Bơm nhớt động cơ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
25 Bi tê Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 1
26 Lá côn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
27 Tổng côn trên Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
28 Bàn ép Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
29 Ống ti ô côn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
30 bơm côn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
31 Phớt bót lái Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
32 Bạc thước lai Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
33 Rô tuyn lái trong Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
34 Khớp cac đăng lái Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
35 Rô tuyn lái ngoài Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
36 Bánh răng bót lái Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
37 Thanh giằng lái Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
38 Bót lái phụ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
39 Rô tuyn cân bằng trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
40 Rô tuyn trụ đứng trên Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
41 Rô tuym đứng dưới Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Quả 2
42 Rô tuyn bót lái chính Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
43 Piston phanh trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
44 Cúp ben chụp bụi phanh trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
45 Đĩa phanh trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
46 Xy lanh phanh sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
47 Má phanh trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
48 Má phanh sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
49 Tăng bua phanh sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
50 Ty ô phanh trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
51 Ty ô phanh sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
52 Dây phanh tay Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
53 Phớt may ơ trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
54 Cụm bi moay ơ trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng cụm 2
55 Phớt trong moay ơ sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
56 Phớt ngoài moay ơ sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
57 Bi moay ơ sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
58 Vòng bi cac đăng sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 3
59 Vòng bi trung gian cac đăng sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
60 Vòng bi cát đăng cầu trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
61 Phớt cầu trước Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
62 Bi đầu quả dứa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
63 Bi đuôi quả dứa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
64 Bánh răng vành chậu cầu sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng cái 1
65 Bánh răng quả dứa cầu sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng cái 1
66 Phớt cầu sau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
67 Bi máy phát Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
68 Chổi than máy phát Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
69 Dàn nóng Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
70 Giàn lạnh Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
71 Bi đề Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Vòng 2
72 Bộ mâm hít đầu lốc điều hòa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
73 Chổi than đề Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 1
74 Van tiết luu Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
75 Còi điện Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 2
76 Phin lọc ga Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 1
77 Tôn 1,2 ly tráng kẽm Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 60
78 Tôn 1,5 ly đen Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 50
79 Ô xy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 6
80 Khí C2H2 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 12
81 Que hàn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 22
82 Cao su đỡ ca bin Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cục 4
83 Dooong xốp Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m 15
84 Sơn chống gỉ Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 6
85 Bả keo Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 10
86 Sơn lót Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 9
87 Sơn đen Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 3
88 Sơn P420 - 938 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
89 Sơn P420 - 942 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 2
90 Sơn P210 - 926 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
91 Sơn P190 - 625 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 6
92 Sơn P425 - 986 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
93 Sơn P192 - 528 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
94 Sơn P192 - 5600 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 4
95 Sơn P425 - 948 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
96 Sơn P425 - 990 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 3
97 Sơn P192 - 500 Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 6
98 Dầu bóng 2K Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 5
99 Sơn đen gần xe Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 9
100 Giấy giáp Nhật Bản Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m2 1
101 Giấy ráp đánh máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng m2 2
102 Băng keo Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cuộn 6
103 Chổi sắt Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Cái 20
104 Si đánh bóng Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 2
105 Bu tin pha sơn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 12
106 Rẻ lau Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 10
107 Dầu rửa máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 20
108 Dầu nổ rà + chạy thử Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 40
109 Keo dán gioăng máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 4
110 Keo dán Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 4
111 Dầu máy Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 10
112 Dầu hộp số Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
113 Dầu cầu Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 5
114 Dầu lái Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 2
115 Nước làm mát Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Hộp 8
116 Dầu phanh Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 2
117 Dầu côn Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Lít 1
118 Mỡ gầm Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 2
119 Ga điều hòa Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Kg 2
120 Dầu làm lạnh Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Chai 1
121 Vật tư phụ đá cắt, mũi khoan.... Vật tư, phụ tùng mới 100%, chính hãng Bộ 2
122 Công khảo sát nhận xe Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 1
123 Công vệ sinh toàn bộ xe đưa vào vị trí kê chèn. Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 3
124 Công tháo giải thể toàn bộ chi tiết, cụm chi tiết. Nhân công phù hợp với công việc 3/7-Nhóm 2 22
125 Công thợ máy bảo dưỡng, sửa chữa động cơ, cân chỉnh bơm cao áp, kim phun. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 25
126 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống ly hợp và hộp số, căn chỉnh gioăng keo. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 7
127 Công thợ bảo dưỡng hệ thống phanh, moay ơ, láng đĩa phanh. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 6
128 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống truyền lực chính, cầu chủ động. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 10
129 Công thợ bảo dưỡng sửa chữa hệ thống giảm chấn gầm, hệ thống lái, hệ thống treo. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 15
130 Công thợ điện bảo dưỡng sửa chữa hệ thống điện nổ, bảo dưỡng đề ma zơ, máy phát điện, mô tơ gạt mưa, vệ sinh đánh bóng toàn bộ đèn tín hiệu. Bảo dưỡng hệ thống điều hòa. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 20
131 Công thợ tháo, bảo quản toàn bộ đệm ghế. Nhân công phù hợp với công việc 2/7-Nhóm 2 6
132 Công gò, hàn, cắt vá thế chỗ mục mọt vỏ xe, làm thùng xe. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 1 25
133 Công thợ cạo sơn, đánh rỉ bóng bề mặt, sơn lót chống rỉ 2 lần, bả phẳng bề mặt, sơn lót 3 lần, sơn mầu, phủ bóng . Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 22
134 Công vệ sinh nội thất, đánh bóng toàn bộ xe. Nhân công phù hợp với công việc 3/7-Nhóm 2 6
135 Công hoàn thiện, tổ chức nghiệm thu bàn giao xe. Nhân công phù hợp với công việc 5/7-Nhóm 2 6
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->