Gói thầu: Khử trùng hồ sơ lưu trữ tại BHXH thành phố Hà Tĩnh trước khi chuyển về Kho lưu trữ Văn phòng BHXH tỉnh

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200127192-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 08:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh
Tên gói thầu Khử trùng hồ sơ lưu trữ tại BHXH thành phố Hà Tĩnh trước khi chuyển về Kho lưu trữ Văn phòng BHXH tỉnh
Số hiệu KHLCNT 20200127188
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi thường xuyên năm 2019 kéo dài sang năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-12 10:12:00 đến ngày 2020-01-20 08:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 782,723,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Chi phí nhân công khử trùng tài liệu Theo Mục 2 Chương V – Yêu cầu kỹ thuật Mét 255
2 Chi phí nhân công vận hành tủ khử trùng Theo Mục 2 Chương V – Yêu cầu kỹ thuật Mét 255
3 Chi phí nhiên liệu, thiết bị, vật tư thực hiện khử trùng tài liệu Theo Mục 2 Chương V – Yêu cầu kỹ thuật Mét 255
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->