Gói thầu: Gói thầu 1: Sửa chữa, bó gọn cáp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117415-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Điện lực Hải Phòng
Tên gói thầu Gói thầu 1: Sửa chữa, bó gọn cáp
Số hiệu KHLCNT 20191250249
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Chi phí bó cáp viễn thông
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 08:22:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 664,175,673 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 9,900,000 VNĐ ((Chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Giá đỡ cáp E (6,58kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 42 Quận Hải An
2 Giá đỡ cáp J ( C ) (2,27kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 78 Quận Hải An
3 Đai bó cáp Ø150 (0,50kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 1.506 Quận Hải An
4 Colier Ø240 (0,82kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 200 Quận Hải An
5 Colier Ø400 (1,28kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 8 Quận Hải An
6 Kẹp cáp 3 bulong (0,57kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 274 Quận Hải An
7 Cáp thép bọc nhựa Ø10 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 4.637 Quận Hải An
8 Thép buộc bọc nhựa 1 ly Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 1.152 Quận Hải An
9 Gông V300 (2,07kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 128 Quận Hải An
10 Gông V500 (3,52kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 43 Quận Hải An
11 Biển báo cáp quang ĐL Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 38 Quận Hải An
12 Giá cuốn cáp dự phòng Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 3 Quận Hải An
13 Măng sông cáp quang ĐL Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 3 Quận Hải An
14 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 30x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 9,883 Quận Hải An
15 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 20x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 14,985 Quận Hải An
16 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 10x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 12,454 Quận Hải An
17 Tháo dỡ, thanh thải cáp THC RG540 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 9,004 Quận Hải An
18 Tháo dỡ, thanh thải dây cáp thuê bao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 126,677 Quận Hải An
19 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 24 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 11,366 Quận Hải An
20 Tháo dỡ, thanh thải cáp quang treo loại cáp 12 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 10,048 Quận Hải An
21 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 8 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 9,294 Quận Hải An
22 Lắp đặt thủ công loại cáp thép bọc nhưa F10 để căng cáp (chiều cao lắp đặt Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 454,6 Quận Hải An
23 Lắp đặt, bó gọn loại dây dẫn điện sau công tơ. Loại cáp điện treo bọc PVC tiết diện 2x4. Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 860,3 Quận Hải An
24 Căng chỉnh, bó gọn cáp hiệu chỉnh hoàn thiện gọn gàng ( Số cáp trong bó Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật km cáp 4,546 Quận Hải An
25 Lắp đặt, chỉnh lại hộp công tơ vào cột điện Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 26 Quận Hải An
26 Tỉa cây, phát quang trên tuyến Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật điểm 36 Quận Hải An
27 Lắp đặt phụ kiện treo trên cột điện, giá treo móc treo cáp J,E; khuyên treo cáp D150, giá dự phòng; chiều cao lắp đặt h Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 2.274 Quận Hải An
28 Tháo dỡ cáp viễn thông điện lực (12 sợi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 3,767 Quận Hải An
29 Luồn cáp viễn thông điện lực vào khuyên, căng kéo đảm bảo độ cao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 3,767 Quận Hải An
30 Hàn nối Măng sông Điện lực (12 sơi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật MS 3 Quận Hải An
31 Bổ sung biển báo cáp quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 38 Quận Hải An
32 Đo thông tuyến, kết nối đường truyền cáp sợi quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tuyến 3 Quận Hải An
33 Giá treo cáp E (6,58kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 10 Quận Kiến An
34 Giá treo cáp J ( C ) (2,27kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 16 Quận Kiến An
35 Đai bó cáp Ø150 (0,64kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 393 Quận Kiến An
36 Colier Ø240 (0,82kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 36 Quận Kiến An
37 Colier Ø400 (1,28kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 8 Quận Kiến An
38 Kẹp cáp thép 3 bulong (0,57kg) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 58 Quận Kiến An
39 Cáp thép bọc nhựa Ø10 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 1.203 Quận Kiến An
40 Dây thép buộc bọc nhựa 1 ly Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật m 299 Quận Kiến An
41 Bộ gông V300 (2,07kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 18 Quận Kiến An
42 Bộ gông V500 (3,52kg) Kèm bulong (Mạ) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 19 Quận Kiến An
43 Biển báo cáp quang điện lực Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 6 Quận Kiến An
44 Giá cuốn cáp dự phòng Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 2 Quận Kiến An
45 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 30x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 4,116 Quận Kiến An
46 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 20x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 3,501 Quận Kiến An
47 Tháo dỡ, thanh thải cáp đồng 10x2 Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 3,192 Quận Kiến An
48 Tháo dỡ, thanh thải cáp THC RG6 (không có RG54) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 2,257 Quận Kiến An
49 Tháo dỡ, thanh thải dây cáp thuê bao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 28,42 Quận Kiến An
50 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 24 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 2,928 Quận Kiến An
51 Tháo dỡ, thanh thải cáp quang treo loại cáp 12 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 2,184 Quận Kiến An
52 Tháo dỡ,thanh thải cáp quang treo loại cáp 8 sợi Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Km cáp 2,148 Quận Kiến An
53 Lắp đặt thủ công loại cáp thép bọc nhưa F10 để căng cáp (chiều cao lắp đặt Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 117,9 Quận Kiến An
54 Lắp đặt, bó gọn loại dây dẫn điện sau công tơ. Loại cáp điện treo bọc PVC tiết diện 2x4. Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật 10m 144,9 Quận Kiến An
55 Căng chỉnh, bó gọn cáp hiệu chỉnh hoàn thiện gọn gàng ( Số cáp trong bó Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật km cáp 1,179 Quận Kiến An
56 Lắp đặt, chỉnh lại hộp công tơ vào cột điện Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 4 Quận Kiến An
57 Tỉa cây , phát quang trên tuyến Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật điểm 10 Quận Kiến An
58 Lắp đặt phụ kiện treo trên cột điện, giá treo móc treo cáp J,E; khuyên treo cáp D150,110; chiều cao lắp đặt h Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật bộ 463 Quận Kiến An
59 Tháo dỡ cáp viễn thông điện lực (12 sợi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật km cáp 0,759 Quận Kiến An
60 Luồn cáp viễn thông điện lực vào khuyên, căng kéo đảm bảo độ cao Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật km cáp 0,759 Quận Kiến An
61 Hàn nối ODF Điện lực (12 sợi) Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Bộ 2 Quận Kiến An
62 Bổ sung biển báo cáp quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật Cái 6 Quận Kiến An
63 Đo thông tuyến, kết nối đường truyền cáp sợi quang Mục II Chương V. Yêu cầu kỹ thuật tuyến 2 Quận Kiến An
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->