Gói thầu: Duy trì hệ thống cây xanh

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108096-01
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bình Xuyên
Tên gói thầu Duy trì hệ thống cây xanh
Số hiệu KHLCNT 20200107329
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 22:19:00 đến ngày 2020-01-18 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,850,573,810 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 70,000,000 VNĐ ((Bảy mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn 8m3 Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 16.054,128
2 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn 8m3 Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 24.415,704
3 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước thảm cỏ, cây lá màu, cây đường viền Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 202,3492
4 Phát thảm cỏ thuần chủng bằng máy Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 1.605,4128
5 Phát thảm cỏ không thuần chủng bằng máy Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 1.295,304
6 Xén lề cỏ Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m/lần 5.631,008
7 Làm cỏ tạp Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 1.605,4128
8 Trồng dặm cỏ lá tre Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật m2/lần 668,922
9 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ (2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 802,7064
10 Bón phân thảm cỏ (2 lần/năm) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ lần 267,5688
11 Duy trì bồn cảnh lá mầu có hàng rào Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ năm 62,689
12 Duy trì cây hàng rào, đường viền cao Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m2/ năm 140,7752
13 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật m2 trồng dặm/lần 703,876
14 Cây đường viền, hàng rào (Chuỗi ngọc ...) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật m2 703,876
15 Duy trì cây cảnh tạo hình Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100 cây/ năm 21,58
16 Tưới nước cây ra hoa, tạo hình bằng xe bồn 8m3 Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100 cây/ lần 2.589,6
17 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước thảm cỏ, cây lá màu, cây đường viền Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 12,948
18 Duy trì cây bóng mát loại 1, dùng cây chống D60, H = 3 -3,5m (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 463
19 Duy trì cây bóng mát loại 2 (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 63
20 Duy trì cây bóng mát loại 3 (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 6
21 Quét vôi gốc cây, cây loại 1 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 2.127
22 Quét vôi gốc cây, cây loại 2 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 250
23 Quét vôi gốc cây, cây loại 3 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 15
24 Duy trì cây bóng mát loại 1, dùng cây chống D60, H = 3 -3,5m (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 324,5
25 Duy trì cây bóng mát loại 2 (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 7
26 Duy trì cây bóng mát loại 3 (25%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây/ năm 1
27 Quét vôi gốc cây, cây loại 1 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 628
28 Quét vôi gốc cây, cây loại 2 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 26
29 Quét vôi gốc cây, cây loại 3 (quét 2 lần/năm) (vận dụng hệ số 2/3=0.6667) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 cây 4
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->