Gói thầu: Vệ sinh đường phố và cắt cỏ lề đường

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108851-01
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Bình Xuyên
Tên gói thầu Vệ sinh đường phố và cắt cỏ lề đường
Số hiệu KHLCNT 20200107329
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Theo đơn giá cố định
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 22:14:00 đến ngày 2020-01-18 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,255,299,580 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công. Quét hè. Đô thị loại III-V Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 10.000m2 280,3337
2 Vớt rác trên mặt hồ Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 10.000m2 4,44
3 Công tác thu gom rác quét hè, rác thải sinh hoạt tập kết tại khu A UBND huyện, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật tấn rác 91
4 Công tác quét đường phố bằng cơ giới (tính 3 lần/tuần) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 1 km 14.149,2
5 Đơn giá máy thi công quét đường phố bằng xe quét hút Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 0.0 362,2195
6 Công tác quét, gom rác hè phố bằng thủ công. Quét hè. Đô thị loại III-V Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 10.000m2 187,11
7 Công tác thu gom rác quét hè, rác thải sinh hoạt tập kết tại khu A UBND huyện, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật tấn rác 1.440
8 Tưới nước rửa đường, bằng ô tô tưới nước 7-8m3 Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật km 232,8
9 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 16,296
10 Vét rãnh hở Tam giác bằng thủ công (1 lần/tháng) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 0.0 562,8542
11 Đào móng công trình, chiều rộng móng Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 6,176
12 Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết, đất cấp III (20%KL) Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật m3 154,4
13 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ, phạm vi Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 7,72
14 Vận chuyển đất tiếp cự ly 6 km bằng ôtô tự đổ 10T, đất cấp III Dẫn chiếu đến yêu cầu kỹ thuật tại Chương V- Yêu cầu kỹ thuật 100m3 7,72
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->