Gói thầu: Gói 05 Bảo hiểm

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124684-00
Thời điểm đóng mở thầu 15/01/2020 17:05:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hoài Đức
Tên gói thầu Gói 05 Bảo hiểm
Số hiệu KHLCNT 20191239133
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 10 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 16:48:00 đến ngày 2020-01-15 17:05:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 12,436,075 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Phí dịch vụ bảo hiểm công trình Bảo hiểm xây dựng & lắp đặt thiết bị bao gồm bảo hiểm vật chất và bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ 3 là 3,886,273,543 VNĐ (trong đó: + Phần xây lắp là 2,459,648,523 VNĐ + Phần thiết bị là 1,426,625,020 VNĐ) Công trình 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->