Gói thầu: Thuê sân tập trong nhà phục vụ giảng dạy và thực hành môn cầu lông, bóng chuyền, thể dục, bóng bàn cho khoa Giáo dục thể chất

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131504-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
Tên gói thầu Thuê sân tập trong nhà phục vụ giảng dạy và thực hành môn cầu lông, bóng chuyền, thể dục, bóng bàn cho khoa Giáo dục thể chất
Số hiệu KHLCNT 20200130894
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 10:43:00 đến ngày 2020-01-21 10:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 258,390,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,000,000 VNĐ ((Ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 THUÊ SÂN TẬP TRONG NHÀ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY VÀ THỰC HÀNH MÔN CẦU LÔNG, BÓNG CHUYỀN, THỂ DỤC, BÓNG BÀN CHO KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT Theo Chương V, mục 3 Tuần 15
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->