Gói thầu: Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132337-00
Thời điểm đóng mở thầu 02/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện Mắt Thanh Hóa
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp
Số hiệu KHLCNT 20200132311
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ y tế và các nguồn huy động hợp pháp khác của đơn v
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 14:40:00 đến ngày 2020-02-02 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 380,544,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,000,000 VNĐ ((Bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Công nhân (5 người/tháng) Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật người 60
2 Cloramin B tiệt trùng Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật kg 96
3 Win Zero nước tẩy bồn cầu 750ml Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật chai 96
4 Nước xịt phòng Sym phony 300ml Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật chai 96
5 Nước lau kính 500ml Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật chai 96
6 Cif kem tẩy đa năng 50ml Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật chai 96
7 Xà phòng 7 kg Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật kg 96
8 Tấm lau khô Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 96
9 Chổi đót Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật 168
10 Búi lau ướt Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật 168
11 Cây lau vặn Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 168
12 Khăn lau kính Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 168
13 Găng tay cao su Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 168
14 Chổi kè Mục 2 chương V. Yêu cầu kỹ thuật cái 168
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->