Gói thầu: Tách và lắp đặt lại điều hòa dự phòng cho máy gia tốc

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120319-02
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện K
Tên gói thầu Tách và lắp đặt lại điều hòa dự phòng cho máy gia tốc
Số hiệu KHLCNT 20191185066
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp và sản xuất kinh doanh dịch vụ
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 15:30:00 đến ngày 2020-01-17 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 132,290,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 1,500,000 VNĐ ((Một triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Bộ chia gas Tách và lắp đặt Bộ 4 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
2 Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn - Đoạn ống dài 2 m, đường kính ống 15,9mm Tách và lắp đặt m 70 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
3 Lắp đặt ống đồng dẫn ga bằng phương pháp hàn - Đoạn ống dài 2 m, đường kính ống 9.5mm Tách và lắp đặt m 70 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
4 Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=15.9mm Tách và lắp đặt m 70 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
5 Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp, đường kính ống d=9.5mm Tách và lắp đặt m 70 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
6 Giá đỡ ống gas ống nước ngưng (khoảng cách 1,5m một đai) Tách và lắp đặt Bộ 47 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
7 Kéo rải các loại dây dẫn, Lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2 Tách và lắp đặt m 298 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
8 Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn, đường kính D20 mm Tách và lắp đặt m 298 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
9 Nhân công tháo lắp lại trần nhôm Nhân công lắp đặt m2 180 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
10 Cung cấp lắt đặt cút đồng D16 Cung cấp, lắp đặt cái 20 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
11 Cung cấp lắt đặt cút đồng D10 Cung cấp, lắp đặt cái 20 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
12 Cung cấp lắt đặt mang sông D16 Cung cấp, lắp đặt cái 24 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
13 Cung cấp lắt đặt mang sông D10 Cung cấp, lắp đặt cái 24 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
14 Cài đặt lại tổ máy trung tâm Cải đặt lại tổ máy Tổ 4 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
15 Kiểm tra thử kín đường ống bằng nito Kiểm tra, chạy thử Tổ 4 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
16 Nạp gas, gas R410 Cung cấp nạp gas Kg 108 Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nêu tại chương V: Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->