Gói thầu: Bảo trì, thay thế thiết bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại TTHNQT

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131798-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
Tên gói thầu Bảo trì, thay thế thiết bị hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động tại TTHNQT
Số hiệu KHLCNT 20191243447
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 14:25:00 đến ngày 2020-01-21 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 319,574,440 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 4,500,000 VNĐ ((Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Kiểm tra, bảo dưỡng Modlue I/O - E3L020 Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Cái 4 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
2 Kiểm tra, bảo dưỡng màn hình Hiển thị LCD Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Bộ 4 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
3 Kiểm tra, bảo dưỡng đầu báo khói địa chỉ Bảo trì hệ thống báo cháy tự động 10 cái 25 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
4 Kiểm tra, bảo dưỡng đấu báo nhiệt địa chỉ Bảo trì hệ thống báo cháy tự động 10 cái 24,4 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
5 Kiểm tra, bảo dưỡng nút nhấn khẩn cấp Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Cái 24 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
6 Kiểm tra, bảo dưỡng Mođun địa chỉ giao tiếp cho các thiết bị báo cháy Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Cái 28 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
7 Kiểm tra, bảo dưỡng tổ hợp chuông đèn báo cháy Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Cái 20 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
8 Kiểm tra, bảo dưỡng Bộ nguồn 24VDC 5A dùng cho bộ tổ hợp và hệ thống dây dẫn Bảo trì hệ thống báo cháy tự động Bộ 10 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
9 Kiểm tra tình trạng hoạt động của các bình chữa cháy xách tay, xe đẩy Bảo trì hệ thống chữa cháy tự động Bình 90 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
10 Kiểm tra, bảo dưỡng bơm chữa cháy Bảo trì hệ thống chữa cháy tự động Cái 2 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
11 Kiểm tra tình trạng hoạt động của bình tích áp Bảo trì hệ thống chữa cháy tự động Cái 2 Thiết bị phải hoạt động tốt sau khi bảo trì
12 Đầu báo cháy khói địa chỉ Panasonic 4301 Cung cấp thiết bị Cái 18 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
13 Đầu báo cháy nhiệt địa chỉ Panasonic 3308 Cung cấp thiết bị Cái 10 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
14 Bộ Lưu điện UPS 2000VA/1200W Cung cấp thiết bị Bộ 1 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
15 Còi +đèn báo cháy Hochiki Cung cấp thiết bị Cái 1 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
16 Còi +đèn báo cháy GST Cung cấp thiết bị Cái 1 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
17 Ắc quy 12VDC-7Ah Cung cấp thiết bị Cái 4 Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phải kết nối được với hệ thống hiện có
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->