Gói thầu: Gia hạn bản quyền cho các thiết bị tường lửa (Firewall)

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121163-00
Thời điểm đóng mở thầu 11/03/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH- TRUNG TÂM CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Tên gói thầu Gia hạn bản quyền cho các thiết bị tường lửa (Firewall)
Số hiệu KHLCNT 20191255120
Lĩnh vực Phi tư vấn
Chi tiết nguồn vốn vốn sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 02 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-02-21 10:23:00 đến ngày 2020-03-11 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,629,725,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 39,000,000 VNĐ ((Ba mươi chín triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ Đơn vị Khối lượng
mời thầu
Ghi chú
1 Dịch vụ bảo hành bảo trì cho thiết bị Firewall chính CheckPoint SG4800 Dịch vụ bảo hành bảo trì cho thiết bị phần cứng CPCES-CO-STANDARD (Firewall chính) đến ngày 30/06/2022  Gói 1
2 Dịch vụ bảo hành bảo trì cho thiết bị Firewall dự phòng CheckPoint SG4800 Dịch vụ bảo hành bảo trì cho thiết bị phần cứng CPCES-CO-STANDARD (Firewall dự phòng) đến ngày 30/06/2022  Gói 1
3 Dịch vụ bảo hành bảo trì cho thiết bị quản lý P205  Dịch vụ bảo hành bảo trì chức năng quản lý (P205) cho thiết bị phần cứng CPCES-CO- STANDARD đến ngày 30/06/2022  Gói 1
4 Gia hạn license, cập nhật tính năng bảo mật (CPEBP-NGTP) cho Firewall chính. Gói gia hạn license, cập nhật tính năng bảo mật gồm: IPS , APCL, URLF, AV, ABOT, and ASPM blades cho thiết bị Firewall chính Checkpoint SG4800 đến ngày 30/06/2022  Gói 1
5 Gia hạn license, cập nhật tính năng bảo mật (CPEBP-NGTP) cho Firewall dự phòng. Gói gia hạn license, cập nhật tính năng bảo mật gồm: IPS , APCL, URLF, AV, ABOT, and ASPM blades cho thiết bị Firewall dự phòng Checkpoint SG4800 đến ngày 30/06/2022  Gói 1
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->