Để truy cập nhanh gói thầu trên địa bàn Tỉnh Phú Yên, bạn hãy dùng chức năng đánh dấu (bookmark) của trình duyệt. Ấn 2 phím Ctrl và D bạn nhé.

Danh sách các gói thầu đang mời thầu