Gói thầu: “VT-SCTX-2019-130: Cung cấp cánh động quạt gió chính phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200100095-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Tên gói thầu “VT-SCTX-2019-130: Cung cấp cánh động quạt gió chính phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 2- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
Số hiệu KHLCNT 20200100093
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa thường xuyên năm 2019
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-01 12:35:00 đến ngày 2020-01-13 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 922,281,864 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cánh động quạt gió chính (1 bộ gồm 14 cánh và 56 bộ bulong) - Cánh quạt: P/N: V8015140-0100 (Chi tiết số 14 bản vẽ ABB flakt industri AB V8050472) - Bulong: MC6LS M16x90-10.9 (Chi tiết số 30 bản vẽ ABB flakt industri AB V8050472) 1 Bộ Dùng cho quạt gió chính lò hơi Dây chuyền 2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->