Gói thầu: 44 2019 VHT K1-RD.LRS Mua sắm mạch in 2 lớp, 4 lớp theo thiết kế

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102724-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Tên gói thầu 44 2019 VHT K1-RD.LRS Mua sắm mạch in 2 lớp, 4 lớp theo thiết kế
Số hiệu KHLCNT 20191216470
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCN
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 15:54:00 đến ngày 2020-01-13 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 264,416,240 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,500,000 VNĐ ((Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Mạch PCB IFF_ANTENNA 30 Chiếc Số lớp layout: 2 lớp Kích thước mạch: 107x257mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.542mm (Sai số ±0.1mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: Không được điều khiển Màu lớp Solder Mask: Không Màu chữ: Không Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 1mm Loại Via: Through hole Vật liệu : Vật liệu : Rogers RO4725JXR – do Viettel cung cấp (1.542 mm, copper cladding 1 oz, er=2.55;size 24'' x 18'') Số lượng chế thử đợt 1: 4 cái, Số lượng đợt 2: 26 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có)
2 Mạch PCB IFF_DIV4 4 Chiếc Số lớp layout: 2 lớp Kích thước mạch: 67x152mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.542mm (Sai số ±0.1mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: Không được điều khiển Màu lớp Solder Mask: Không Màu chữ: Không Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 3mm Loại Via: Không có Vật liệu : Rogers RO4725JXR – do Viettel cung cấp (1.542 mm, copper cladding 1 oz, er=2.55;size 24'' x 18'') Số lượng chế thử đợt 1: 2 cái, Số lượng đợt 2: 2 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có)
3 Mạch PCB IFF_DIV8 4 Chiếc Số lớp layout: 2 lớp Kích thước mạch: 90x286mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.542mm (Sai số ±0.1mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: Không được điều khiển Màu lớp Solder Mask: Không Màu chữ: Không Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 3mm Loại Via: Không có Vật liệu : Rogers RO4725JXR – do Viettel cung cấp (1.542 mm , copper cladding 1 oz, er=2.55;size 24'' x 18'') Số lượng chế thử đợt 1: 2 cái, Số lượng đợt 2: 2 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có))
4 Mạch PCB IFF_SD 2 Chiếc Số lớp layout: 2 lớp Kích thước mạch: 118x143.5mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.542mm (Sai số ±0.1mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: Không được điều khiển Màu lớp Solder Mask: Không Màu chữ: Không Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 3mm Loại Via: Không có Vật liệu : Rogers RO4725JXR – do Viettel cung cấp (1.542 mm , copper cladding 1 oz, er=2.55;size 24'' x 18'') Số lượng chế thử đợt 1: 1 cái, Số lượng đợt 2: 1 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có))
5 Mạch PCB FILTER_RIGHT_V3.1 4 Chiếc Số lớp layout: 4 lớp Kích thước mạch: 110x65mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.4mm (Sai số ±0.2mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: 50 Ohm Màu lớp Solder Mask: Xanh Màu chữ: Trắng Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 0.3mm Loại Via: Through hole Vật liệu : Rogers 4350B kết hợp với FR4 Số lượng chế thử đợt 1: 2 cái, SL đợt 2: 2 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có))
6 Mạch PCB FILTER_RF_V3.3 4 Chiếc Số lớp layout: 4 lớp Kích thước mạch: 110x65mm (Sai số ±1mm) Độ dày mạch: 1.4mm (Sai số ±0.2mm) Độ dày các lớp đồng: 1.0 oz Yêu cầu điều khiển trở kháng: 50 Ohm Màu lớp Solder Mask: Xanh Màu chữ: Trắng Xử lý bề mặt: mạ vàng Kiểu mũi khoan: Cơ khí Kích thước mũi khoan nhỏ nhất: 0.3mm Loại Via: Through hole Vật liệu : Rogers 4350B kết hợp với FR4 Số lượng chế thử đợt 1: 2 cái, Số lượng đợt 2: 2 cái (đợt 2 không thay đổi về CTKT, chỉ thay đổi gerber (nếu có))
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->