Gói thầu: Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200101622-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/02/2020 08:05:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Thanh Hoá
Tên gói thầu Mua sắm các loại phụ kiện trung hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20191267885
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn TDTM KHCB
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-02 11:57:00 đến ngày 2020-02-13 08:05:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 40,096,540 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 500,000 VNĐ ((Năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Sứ đứng 35kV 38 quả Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
2 Chuỗi néo cách điện 35kV + phụ kiện 21 chuỗi Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
3 Ghíp nhôm 3 bu lông (25-120) 36 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
4 Ghíp đồng, nhôm 3 bu lông (25-120) 18 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
5 Ghíp nhôm 2 bu lông (25-120) 16 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
6 Kẹp hãm: 4x120 4 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
7 Kẹp hãm: 4x50 24 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
8 Ghíp đấu nối GN-2 38 cái Theo chương V, Mục 2 - Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->