Gói thầu: Cung cấp nước uống cho Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104805-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tên gói thầu Cung cấp nước uống cho Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200104801
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 13:45:00 đến ngày 2020-01-10 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 158,390,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Nước khoáng thiên nhiên đóng bình loại 19 lít 1.596 Bình Nước khoáng thiên nhiên đóng bình của Lavie hoặc tương đương - Loại 19 lít bình úp sử dụng cho cây nóng lạnh có sẵn (không van vòi). - Yêu cầu thử nghiệm: Có biên bản thử nghiệm tại thời điểm Quý IV/2019 được thực hiện bởi một cơ quan trung gian có đủ chức năng kiểm định chất lượng để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của YCBG (Đăng tải bản scan khi dự thầu). Cụ thể phải đáp ứng các chỉ tiêu sau: + Bicarbonate (HCO3-) 118 - 150mg/l + Sodium (Na+) 20 - 27mg/l + Calcium (Ca2+) 10 - 16mg/l + Magnesium (Mg2+) 10 - 15mg/l + Potassium (K+) 4 - 6mg/l + Flouride (F-) 0.5mg/l + Iot (I-)  0.1mg/l + TDS 155 - 200mh/l - Nước uống phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai của QCVN 6-1:2010/BYT. - Vỏ bình phải có mã vạch để tra cứu nhà sản xuất - Thời hạn sử dụng: Tối thiểu 03 tháng (tính theo thời hạn sử dụng trên vỏ bình do nhà thầu cấp). Ghi chú: Cụm từ “hoặc tương đương” được hiểu là tương đương về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ với nước khoáng thiên nhiên đóng bình của Lavie. Nhà thầu có thể chào hàng hóa tương đương và phải nêu cụ thể nhãn hiệu sản phẩm, hãng sản xuất, xuất xứ của hàng hóa nhưng phải kèm theo tài liệu kỹ thuật, catalogue hàng hóa để chứng minh hàng hóa đã chào là tương đương. Trường hợp nhà thầu không đính kèm các tài liệu chứng minh sự tương đương của hàng hóa đã chào thì nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt về yêu cầu kỹ thuật.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->