Gói thầu: NPC-DPL3-NS-G03: Cung cấp và vận chuyển MBA 110kV - tiểu dự án: Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Ngọc Sơn (E8.13)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104512-00
Thời điểm đóng mở thầu 23/01/2020 12:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển Điện lực
Tên gói thầu NPC-DPL3-NS-G03: Cung cấp và vận chuyển MBA 110kV - tiểu dự án: Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Ngọc Sơn (E8.13)
Số hiệu KHLCNT 20190961634
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn DPL3
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 11:14:00 đến ngày 2020-01-23 12:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 16,722,719,480 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 350,000,000 VNĐ ((Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cung cấp MBA chính 63MVA-115/38,5/23kV bao gồm đủ phụ kiện để lắp đặt, vận hành (Tủ điều khiển xa, chống sét van các loại, cáp đấu nối, cáp mạch dòng, cáp tín hiệu, cáp bảo vệ…, dầu MBA, và phụ kiện giá đỡ cáp, kẹp cực, giá đỡ thanh cái, giá đỡ chống sét van...) 1 Máy Theo chương V-HSMT
2 Tài liệu kĩ thuật trình duyệt: 1/ Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số MBA, bảng thông số kỹ thuật và xuất sứ của các phụ kiện MBA. 2/ Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: MBA, thùng MBA, cuộn dây, mạch từ và các phụ kiện MBA. 3/ Các bản vẽ nội bộ các tủ, bảng kê cáp nhị thứ. 4/ Tài liệu tính toán thiết kế máy biến áp (khả năng chịu ngắn mạch, mật độ dòng điện của cuộn dây, ...) 5/ Bản mềm các tài liệu thiết bị trên lưu trữ trên đĩa CD hoặc USB. 5 Bộ Tài liệu kỹ thuật kèm theo
3 Tài liệu kỹ thuật cuối cùng 1/ Thông tin về nhà chế tạo, bảng tóm tắt các thông số MBA, bảng thông số kỹ thuật và xuất sứ của các phụ kiện MBA và các biên bản thử nghiệm xuất xưởng 2/ Các bản vẽ tổng thể với kích thước, bản vẽ mặt cắt, bản vẽ cấu trúc, bản vẽ chi tiết: MBA, thùng MBA, cuộn dây, mạch từ và các phụ kiện MBA. 3/ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo trì MBA và các phụ kiện MBA. 4/ Tài liệu tính toán thiết kế máy biến áp (khả năng chịu ngắn mạch, mật độ dòng điện của cuộn dây, ...) 5/ Các bản vẽ nội bộ các tủ, bảng kê cáp nhị thứ. 6/ Bản mềm các tài liệu thiết bị trên lưu trữ trên đĩa CD hoặc USB 9 Bộ Tài liệu kỹ thuật kèm theo
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->