Gói thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp VTTB sửa chữa các máy cắt thuộc PTC1

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104646-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 4: Cung cấp VTTB sửa chữa các máy cắt thuộc PTC1
Số hiệu KHLCNT 20191215799
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 16:12:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 919,936,050 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 13,700,000 VNĐ ((Mười ba triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Goăng trụ cực của máy cắt loại 3AQ1EE – cho 3 pha 3 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
2 Goăng cao su chịu dầu của bộ truyền động thủy lực cắt loại 3AQ1EE 3 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
3 Dầu thủy lực (26kg + tráng rửa máy 10kg) 108 kg Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
4 Bộ lọc của máy cắt loại 3AQ1EE 9 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
5 Khóa local/remote 2 vị trí, mỗi vị trí 10 cặp tiếp điểm NO 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
6 Nút ấn đóng, cắt 6 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
7 Bạc lót trục nối BTĐ và trụ cực của máy cắt loại 3AQ1EE 9 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
8 Đồng hồ áp lực dầu 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
9 Rơ le trung gian 220VDC 7NO+1NC 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
10 Rơ le trung gian 220VDC 4NO+4NC 6 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
11 Rơ le trung gian 220VDC 2NO+2NC 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
12 Rơ le trung gian 220VDC 6NO+2NC 6 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
13 Rơ le thời gian 220VDC 2NO+2NC 9 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
14 Rơ le thời gian 220VDC 2NO+2NC (rơ le điều khiển bơm dòng dầu) 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
15 Điện trở sấy 9 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
16 Đèn chiếu sáng tủ máy cắt 220VAC – 40W 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
17 Khí SF6 30 kg Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
18 Mỡ Vaserline không a xít 1,5 kg Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
19 Gioăng cao su cửa tủ 15 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
20 Bộ đếm số lần đóng/cắt 6 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
21 Bộ đếm số lần bơm dầu làm việc 3 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Sửa chữa máy cắt 3AQ1EE các ngăn lộ 200, 233, 236 - Trạm biến áp 220kV Mai Động
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->